انتخاب رسانه تبلیغاتی مناسب تبلیغات

کارایی یک رسانه اصلی ترین عامل در موثر بودن تبلیغات شما به شمار می آید. پس رسانه تبلیغاتی بسیار مهم است و طبیعی است که هیچ فردی یا شرکتی نمیخواهد بودجهاش را علی الخصوص بودجه تبلیغاتی اش را هدر دهد. در این بین رسانه های گوناگونی وجود دارند که شما به کمک آنها قادر به رساندن پیام تبلیغاتی خود به مشتری های احتمالی در بازار خواهید بود برخی از رایج ترین آنها عبارتند از رادیو ، تلویزیون ، اینترنت ، مجلات ، روزنامه ها ، اس ام اس ، و…. یک رسانه همچون یک مجله یک شبکه تلویزیونی، یک ایستگاه رادیویی، یک روزنامه، یک نامه تبلیغاتی، پنل های ارسال اس ام اس انبوه ایمیل انبوه و… را وسیله انتقال پیام مینامند.

انتخاب رسانه تبلیغاتی

تداخل رسانه تبلیغاتی ، موفقیت یا ایجاد مشکل

تداخل رسانه تبلیغاتی با یکدیگر ، به میزان زیادی از کارایی آنان میکاهد. اگر رسانه مورد نظر و دیگر رسانه ها همگی به مخاطب دسترسی داشته باشند، خطر تداخل رسانهها به میزان زیادی وجود دارد. پیام تبلیغاتی به جای جذب طیف وسیعی از مشتری های احتمالی موجود در بازار هدف شما، به دفعات به همان مخاطبان تکراری و محدود می رسد.

تکرار زیاد نیز، کارایی را کاهش میدهد. در این مورد میتوان به فروشندگانی اشاره نمود که به طور روزانه! اقدام به ارسال اس ام اس های تبلیغاتی انواع محصولات خود به دست های محدود و تکراری از مخاطبان مینمایند و جالب اینجاست که تعجب میکنند وقتی هیچ گونه نتیجه ای از این روش تبلیغاتی برایشان حاصل نمیشود. شما قصد دارید به میزان کافی تبلیغات کنید تا مشتریانتان آنچه را که شما میخواهید انجام دهند؛ یعنی: تغییر توجه آنان از محصولات رقیب به سوی محصول پیشنهادی شما ، مطلوب نظر مخاطب واقع شدن، آگاهی یافتن از ویژگیهای محصول پیشنهادی شما و خرید آن بدون نیاز به تفکر زیاد.

 

برنامه ریزی تبیلغاتی از اهمیت زیادی برخوردار است

شما میخواهید که تبلیغ تان طوری باشد که در زمان کافی به این هدف دست یابید.یک برنامه ریزی جامع برای رسانهها میتواند از تداخل به میزان زیاد، ناکارآ شدن به دلیل تکرار و هدر رفتن بودجه، جلوگیری کند. از طرف دیگر تداخل بعضی از رسانهها به گونهای مطلوب، می تواند تبلیغاتی را به روش های گوناگون و از منابع متفاوت، تقویت کند و به مخاطبان غیر محدود و غیر تکراری برساند.

رسانه تبلیغاتی

کارایی رسانه تبلیغاتی ، انعطاف پذیری بودجه را به همراه دارد

اگر شما میزان هدر دادن پول را کم کنید در واقع پول خود را ذخیره کرده اید. ذخیره کردن پول به معنای آن است که بودجه شما بیشتر خواهد شد.شما مقداری پول برای کارهای دیگر کنار خواهید گذاشت و در نتیجه می توانید هزینه پرداخت تبلیغات اضافی دیگری را بپردازید. دانش و درک شما از برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی میتواند به اجتناب از تداخل زیاد، اجتناب از تعداد دفعات تکرار بیهوده و دستیابی به موفقیت های صحیح بدون افراط و تفریط در دفعات پخش کمک کند.

به فکر سرمایه گذاری هدفمند در تبلیغات باشید

در واقع شما پول بیشتری هم ذخیره میکنید. منظور از دفعات پخش، فقط محدود به پخش در رادیو و تلویزیون نیست؛ بلکه مثلاً در تبلیغات اس ام اس نیز هر بار ارسال ، برابر یک بار پخش تلقی میشود. هر بار که نامه ای تبلیغاتی به مشتریان بالقوه خود ارسال میکنید نیز یک بار پخش ، محسوب میشود. پول های ذخیره شده انعطافپذیری را بیشتر میکند، میزان تبلیغات و اقدامات ترفیع فروش ، آگاهی ، دانش و آمار فروش را افزایش میدهد و در نتیجه موفقیت نام تجاری بیمه پیشنهادی شما، بیشتر و سریعتر اتفاق می افتد. این ها در واقع اهداف شما هستند.

کارایی در استفاده درست از رسانه های تبلیغاتی به شما کمک می کند که جهت دستیابی به همه اهداف تان بودجه بیشتری را در اختیار داشته باشید و بدین ترتیب موفقیت شما و نام تجاری تان را تضمین می کند. برای درک ساز و کار هر تجارتی و از جمله بیمه، شما باید با زبان آن تجارت آشنا باشید.

واژگان رسانه تبلیغاتی

این مطلب در مورد تبلیغات نیز صدق میکند. وقتی شما با واژگان رسانه های تبلیغاتی آشنایی دارید به خوبی فرآیند و عملکرد رسانه های انبوه را در مبارزه تبلیغاتی تان درک خواهید کرد. آگاهی از واژگان، دامنه ای فراتر از این دارد. با آگاهی از واژگان و نظریههای رسانه های تبلیغاتی ، شما می توانید ایده های خود و قوانین را باهم هماهنگ کنید، میتوانید اجزای یک مبارزه تبلیغاتی را با هم به تمناسب انتخاب کنید، و می توانید به عنوان یک شریک آگاه و تأثیرگذار در فرایند توسعه مبارزه تبلیغاتی به خوبی پذیرفته شوید.

رسانه تبلیغاتی

چهار مفهوم اساسی در انتخاب رسانه تبلیغاتی:

۱-دسترسی به مخاطب
۲-تکرار تبلیغات
۳-نحوه تأثیر
۴-تداوم

 

هر کدام از چهار مورد فوق توضیح داده شده اند:

۱-دو نوع دسترسی وجود دارد: عددی ، درصدی.

دسترسی عددی تعداد افرادی هستند که به گونه ای با تبلیغات شما ارتباط مییابند. دسترسی عددی معمولا عددی رند است.دسترسی درصدی در واقع تمامی افرادی هستند که شما در مبارزه تبلیغاتی تان به آنها امکان دسترسی دارید.

۲-دو نوع تکرار وجود دارد: تکرار در پخش و تکرار در دیده شدن.

تکرار در پخش، دفعات تکرار تبلیغ شما را در رسانه ها نشان می دهد.غالبا تکرار بر مبنای تعداد در هفته اندازه گیری می شود.تکرار در دیده شدن بدان معنا نیست که هر بار پخش ، مخاطب ، تبلیغ شما را ببیند یا بشنود یا بخواند. در واقع بعید است که تمامی مخاطبان در هر بار پخش، تبلیغ مورد نظر شما را ببینند. هنگامی که شما چند برنامه زمانی برای پخش در نظر میگیرید ، احتمالاً به مخاطبانی با درجات مختلف تکرار دست می یابید.

۳-نحوه تاثیر و اثر گذاری

اثری که یک پیام تبلیغاتی برای مخاطب دارد نتیجه عوامل متعددی است. تیتر ، تصویر ، متن آگهی و دیگر اجزای یک پیام. در این زمینه استانداردهای متعدد و مفصلی وجود دارند که ما سعی کرده ایم در بسته ساخت تبلیغات پرفروش در بیمه به آموزش آنها به شکل قابل اجرا و عملی بپردازیم.

۴-تداوم در تبلیغات و زمان بندی درست

اگر برنامه زمانبندی تبلیغات تان مناسب باشد تبلیغ بعدی قبل از آنکه اثربخشی تبلیغ قبلی از بین برود از رسانه مورد نظر شما پخش خواهد شد و در نتیجه شما به اثر افزایشی دست خواهید یافت.

اندازه گیری های مربوط به مخاطب

در رسانه های چاپی مانند مجلات و روزنامه ها تیراژ در واقع تعداد نسخه های چاپ شده است در حالی که مخاطبان ، تعداد افرادی هستند که این نسخه های چاپ شده را می خوانند. از آنجایی که شما میخواهید که در هر تیراژ بیش از یک خواننده جذب کنید ، معمولا تعداد مخاطبان از تعداد تیراژ بیشتر خواهد بود. تبلیغات محیطی مانند بیلبوردهای شهری و جاده ای نیز معیار تیراژ دارند. هر تابلوی تبلیغاتی تیراژ موثر روزانه یا dec دارد؛ به معنای تعداد مردمی است که آن تابلو را در طول یک روز مشاهده میکنند. در طرف دیگر ، رسانه های پخشی مانند رادیو و تلویزیون معیار اندازهگیری ندارند.

 

بلکه تعداد مخاطبان ، با یک نمونه تصادفی از بینندگان یا شنوندگان اندازهگیری میشوند. اینترنت نیز معیار اندازه گیری ندارد و به وسیله روش مشابه همچون رادیو و تلویزیون با یک نمونه اندازه گیری می شود. برای مقایسه رسانه های تبلیغاتی ، عوامل زیادی به جز قیمت وجود دارد. در واقع اگر تنها بر نرخ ها و هزینه های تبلیغات نکیه کنید ، تبلیغات تان را در معرض دید مخاطبانی نادرست قرار داده اید. بنابراین ، به غیر از هزینهها ، انتخاب صحیح مخاطب نیز اهمیت بسزایی دارد. اجازه دهید برخی از رایج ترین ویژگی هایی را که در تحلیل و انتخاب رسانه های تبلیغاتی استفاده میشود بررسی کنیم:

کیفیت مخاطبان

آیا مخاطبان شبیه یکدیگر هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند ؟ ویژگی های جمعیت شناختی که شامل مواردی نظیر: ، جنس ، درآمد ، سطح تحصیلات ، شغل ، تعداد کودکان در خانه و چیزهایی مانند آن می باشد.

ویژگی های روانشناختی

شامل جمعیت شناختی جغرافیایی می باشد.

فعالیتها و عادت ها

میزان توجه مخاطب در کنار عامل میزان توجه ، عامل مرتبطی به نام عامل حواس پرتی نیز وجود دارد که نباید از آن غافل بمانید.

افراد اثرگذار در مقابل افراد اثر پذیر

افراد اثرپذیر بیشتر توسط افراد تاثیرگذار متقاعد میشوند تا توسط رسانهها.

سبک زندگی

سبک زندگی بر تمایل مردم در خرید انواع بیمه نامه اثر می گذارد.

ویژگی های رسانه تبلیغاتی

تبلیغ کنندگان در برنامهها و تحلیلهای رسانههای شان از عوامل بسیاری به جز مخاطب استفاده میکنند. بسیاری از این ویژگیها ، در واقع خود خصوصیات رسانههای عمومی است.

هزینه ها

قطعا هزینه در رسانه ها عامل مهمی است. برخی رسانه ها گران و برخی دیگر ارزان هستند.

کارایی هزینه

کارایی رسانه ها معمولاً هدف مهم رسانه های تبلیغاتی است که بیشتر نسبت های کارایی هزینه تنها برای مقایسه یک وسیله ارتباطی با وسیله ارتباطی دیگر مانند مقایسه دو مجله درهمان نوع رسانه عمومی استفاده می شود.

دسترسی

یک وسیله رسانه ای که به تعداد بیشتری از مخاطبان بازار هدف دسترسی دارد معمولا مطلوب همگان است اما همین وسیله ممکن است هزینه بیشتری نیز در بر داشته باشد. بنابراین بسیاری از عوامل باید با هم بررسی شوند : دسترسی ، هزینه ، کارایی هزینه و دیگر عوامل.

تکرار

رسانه هایی که میزان تکرار معقولی دارند معمولاً مورد توجه هستند. تکرار در پخش و تکرار در دیده شدن.

عامل آزردگی

تکرار زیاد ، خطر آزردگی مخاطب را به دنبال دارد. اینترنت ، تلویزیون و رادیو بیشترین آزردگی تبلیغاتی را موجب میشوند زیرا پیامهای تبلیغاتی شان ممکن است زیاد تکرار شود و آزاردهنده باشد. این روزها تبلیغات از طریق ارسال اس ام اس را نیز می بایست جزو روشهای ایجاد آزردگی در مخاطبان به حساب آورد.

در ویکی پدیا بخوانید

دوره های آموزشی

همیشه علاقمند بودم که در یک وب سایت به صورت کامل هر آنچه برای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی نیاز هست ، راه اندازی کنم تا اگر شخصی به حوزه کسب درآمد از اینترنت و راه اندازی کسب وکار اینترنتی علاقه مند بود ، بتواند به راحتی تمام نیاز های خود را در یک سایت پیدا کند. امروز تمام تلاش من و تیم کارسازشو بر این اصل استوار هست

میخواهم عضو شوم

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۳۸

ممکن است علاقه مند باشيد :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

  1. احمدپارسا
    1:15 2019/07/08

    مرسی عالی بود