تبلیغات اینترنتی چیست

تبلیغات اینترنتی چیست

در گذشته تبلیغات به صورت سنتی انجام میشد، صاحبان کسب و کارها از طریق آگهی‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها، بنرها و … جهت تبلیغات برای جذب مشتری استفاده می‌کردند؛ اما در دهه‌های اخیر اینترنت توانست شکل جدیدی به تبلیغات بدهد. تبلیغات اینترنتی بسترهای جدیدی را در اختیار صاحبان مشاغل قرار داده است تا بتوانند مشتری‌های مختلفی از سراسر دنیا داشته باشند.تبلیغات اینترنتی چیست ، برای عده‌ای از صاحبان کسب و کارها این سوال مطرح باشد که تبلیغات اینترنتی چیست و از چه راه‌هایی می‌توان تبلیغات اینترنتی انجام داد؟